Caritas Diecezji Kaliskiej

Caritas Diecezji Kaliskiej jest organizacją charytatywną Kościoła Katolickiego. Misją jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i doraźny, duchowy i materialny. Stąd każdego dnia odczytujemy potrzeby duchowe i materialne ubogich i potrzebujących pomocy, aby móc skutecznie przychodzić im z pomocą oraz w ich imieniu upominać się o poszanowanie ich godności oraz należnych im praw. Reazlizuje w praktyce zakorzenioną w tradycji Kościoła opcję na rzecz ubogich.

"Miłość jest bezineresowna; nie praktykuje się jej dla osiągnięcia innych celów(...) Ten, kto praktykuje caritas w imieniu Kościoła, nie będzie nigdy starał się narzucać innym wiary Kościoła. On wie, że miłość w jej czystości i bezinteresownośći jest najlepszym świadectwem o Bogu, w którego wierzymy i który zachęca nas do miłowania".

(Benedykt XVI, Deus caritas est nr 31)

 

Aktualności

Aktywne popołudnie!


Zapraszamy na zajęcia ZUMBY osoby, które aktywnie chcą spedzić popołudnie 28 stycznia o godz. 17.00 Świetlica "Samarytanin", ul. Stawiszyńska 20 w Kaliszu

22-01-2015
Czytaj więcej

Bezpłatne porady prawne


W Centrali Caritas Diecezji Kaliskiej prowadzony będzie od stycznia  br., punkt bezpłatnych porad prawnych dla osób      w trudnej sytuacji materialnej.

14-01-2015
Czytaj więcej

"Mieć swoje miejsce"


Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, dzięki którym mogliśmy rozpocząć remont dachu budynku  przeznaczonego na działalność świetlicy socjoterapeutycznej "Samarytanin"

09-01-2015
Czytaj więcej