Caritas Diecezji Kaliskiej

Caritas Diecezji Kaliskiej jest organizacją charytatywną Kościoła Katolickiego. Misją jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i doraźny, duchowy i materialny. Stąd każdego dnia odczytujemy potrzeby duchowe i materialne ubogich i potrzebujących pomocy, aby móc skutecznie przychodzić im z pomocą oraz w ich imieniu upominać się o poszanowanie ich godności oraz należnych im praw. Reazlizuje w praktyce zakorzenioną w tradycji Kościoła opcję na rzecz ubogich.

"Miłość jest bezineresowna; nie praktykuje się jej dla osiągnięcia innych celów(...) Ten, kto praktykuje caritas w imieniu Kościoła, nie będzie nigdy starał się narzucać innym wiary Kościoła. On wie, że miłość w jej czystości i bezinteresownośći jest najlepszym świadectwem o Bogu, w którego wierzymy i który zachęca nas do miłowania".

(Benedykt XVI, Deus caritas est nr 31)

 

Aktualności

Kaliska NOC KONFESJONAŁÓW


W poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku w dziewięciu świątyniach Kalisza odbędzie się „Noc konfesjonałów” w godzinach od godz. 1900 do godz. 2400.

15-12-2014
Czytaj więcej