Caritas Diecezji Kaliskiej

Caritas Diecezji Kaliskiej jest organizacją charytatywną Kościoła Katolickiego. Misją jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i doraźny, duchowy i materialny. Stąd każdego dnia odczytujemy potrzeby duchowe i materialne ubogich i potrzebujących pomocy, aby móc skutecznie przychodzić im z pomocą oraz w ich imieniu upominać się o poszanowanie ich godności oraz należnych im praw. Reazlizuje w praktyce zakorzenioną w tradycji Kościoła opcję na rzecz ubogich.

"Miłość jest bezineresowna; nie praktykuje się jej dla osiągnięcia innych celów(...) Ten, kto praktykuje caritas w imieniu Kościoła, nie będzie nigdy starał się narzucać innym wiary Kościoła. On wie, że miłość w jej czystości i bezinteresownośći jest najlepszym świadectwem o Bogu, w którego wierzymy i który zachęca nas do miłowania".

(Benedykt XVI, Deus caritas est nr 31)

 

Aktualności

Konkurs dla Wolontariuszy!


Caritas Polska ogłasza konkurs „SIEDMIU WSPANIAŁYCH WOLONTARIATU CARITAS”, który kierowany jest do wolontariuszy ze Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas oraz Centrów Wolontariatu ze wszystkich diecezji.

26-06-2015
Czytaj więcej

Gratulujemy!


Ksiądz Jacek Andrzejczak, dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej, podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Kalisza, otrzymał wyróżnienie za zasługi dla sportu.

25-06-2015
Czytaj więcej