« Wróć

Program skrzydła

 

 

 

 

Program ten polega na comiesięcznych wpłatach przez osoby prywatne lub firmy sugerowanej kwoty 150 zł, która stanowi swego rodzaju stypendium. Kwota może być inna w zależności od zamożności darczyńcy. Minimalny czas deklarowanej opieki to przynajmniej jeden semestr szkolny. Darczyńca będzie otrzymywał sprawozdanie z ofiarowanych środków, a w rozliczeniu rocznym może odliczyć je od podatku. W ramach "Skarbonki Skrzydeł"Caritas Polska regularnie obejmuje wsparciem dzieci z naszej diecezji.

W przypadku niemożności podpisania długotrwałej deklaracji lub umowy, istnieje możliwość udzielenia wsparcia finansowego poprzez jednorazową wpłatę na konto caritas z dopiskiem „Skrzydła”.

Wpłaty można kierować na konkretnego ucznia wyznaczonego w porozumieniu z koordynatorem programu i szkołą. Pieniądze są przeznaczone na dożywianie, zakup odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, finansowanie korepetycji, wyjść do kina, teatru, wyjazdów na wycieczki szkolne czy wypoczynku letniego.

Program wsparcia finansowego stał się czymś więcej, niż materialnym wsparciem.

Dzieci i młodzież szkolna korzystające z programu wiedzą, że gdzieś, czasem nawet daleko od miejsca ich zamieszkania, jest osoba, lub kilka (np. małżeństwo, rodzeństwo, lub firma), którym zależy na nich, które chcą im pomóc w przezwyciężaniu trudów dnia codziennego, które pomogą w realizacji marzeń.

Osoby wpłacające pieniądze w ramach programu za jego największą zaletę uważają to, iż pomoc trafia do konkretnego, znanego z imienia dziecka, o którego sytuacji mogą się w każdej chwili dowiedzieć.

Podopieczni „Skrzydeł” pochodzą z różnych rodzin: często są to rodziny prawidłowo funkcjonujące w środowisku, cieszące się dobrą opinią, niestety zbyt biedne by mogły zapewnić swoim dzieciom zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb.

Największym sukcesem programu są zmiany jakie zachodzą w korzystających z pomocy. Dzieci wychodzą z cienia ubóstwa i biedy, wyrównane zostają szanse edukacyjne między nimi, a zamożniejszymi rówieśnikami.

W jaki sposób można stać się darczyńcą „Skrzydeł”?

 

Na stronie internetowej naszej Caritas w zakłdce „do pobrania” dostępna jest deklaracja uczestnictwa w programie. Po jej wypełnieniu i przesłaniu na nasz adres, Caritas zajmie się wyszukaniem dziecka, które zostanie objęte pomocą. Darczyńca otrzyma krótki opis jego sytuacji rodzinnej i zainteresowań oraz informację na temat przeznaczenia pomocy. Jeśli

Koordynatorem akcji z ramienia Caritas Diecezji Kaliskiej jest Magda Glinkowska,
biuro: ul. Prosta 1a, 62-800 Kalisz
tel. 62 757 36 83, , e-mail: mglinkowska@caritas.pl