« Wróć

Przekaż 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Kaliskiej

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku, podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Aby dokonać przekazania 1 % podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ i jej numer KRS 0000229788 oraz kwotę, którą chcemy przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali organizacji, na jej konto.Dodatkowe informacje: 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

Składamy serdeczne podziękowanie za dar serca i pomoc, jaką okazaliście nam Państwo przekazując 1% swojego podatku na rzecz Caritas Diecezji Kaliskiej. Decydując się na przekazanie 1% dla naszej Caritas pomagacie Państwo tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Bez wspaniałomyślności wielu ludzi dobrej woli nie bylibyśmy w stanie udzielać wsparcia na taką skalę, jak dzieje się to dzisiaj.

Dziękując za wsparcie zapewniamy o modlitwie w imieniu najbardziej potrzebujących.

 

 

Galeria