« Wróć

Główne Cele

Centrum Wolontariatu Diecezji Kaliskiej to miejsce przyjazne dla wszystkich zainteresowanych bezinteresowną pomocą drugiemu człowiekowi.

Do głównych zadań Centrum Wolontariatu należy m.in.:

  • integracja środowiska wolontariuszy, koordynacja ich pracy
  • organizowanie szkoleń i spotkań formacyjnych
  • pomoc merytoryczna i prawna
  • pośrednictwo między wolontariuszami a instytucjami pragnącymi zaangażować wolontariuszy
  • promowanie idei wolontariatu chrześcijańskiego.

Więcej na temat Wolontariatu naszej Diecezji można znaleźć na www.kalisz.caritas.pl. Należy jeszcze wspomnieć o cudzie przemiany, który dokonuje się przez wolontariat. Zawsze tam gdzie ludzie służą słabszym, po krótkim czasie mówią, że więcej dostają niż dają. Czy to przypadkiem nie jest mocne echo Ewangelii i słów Chrystusa, który mówi, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu?

Bardzo ważnym przesłaniem dla wolontariuszy katolickich są słowa, które wypowiedział 9 września 2007 r. do wolontariuszy w Austrii Benedykt XVI:

"Jezus Chrystus uczy nas nie mistyki "zamkniętych oczu", lecz mistyki "otwartego spojrzenia" i wraz z tym bezwarunkowego obowiązku postrzegania warunków innych ludzi, sytuacji, w jakiej znajduje sie ten człowiek, który - według Ewangelii - jest naszym bliźnim. Spojrzenie Jezusa, szkoła oczu Jezusa, wprowadza nas w ludzką bliskość, w solidarność, w dzielenie się czasem, dzielenie się darami, a nawet dobrami materialnymi. Dlatego ci, którzy działają w kościelnych organizacjach charytatywnych, winni wyróżniać się tym, że nie ograniczają się do wykonywania w sposób rutynowy stojących przed nimi w danej chwili zadań, lecz oddają się innym z uwagą podpowiadaną przez serce... Serce to widzi, gdzie potrzebna jest miłość i działa konsekwentnie".