« Wróć

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

 

 

 

Caritas Diecezji Kaliskiej przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2016 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Realizacja programu przypada na sierpień 2016 r. - czerwiec 2017 r.

       Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

UWAGA ZMIANY ROK 2017    

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

•   1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

•   1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

- ośrodki pomocy społecznej,

- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016” będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

                            Caritas Diecezji Kaliskiej zwraca się z prośbą do podjęcia realizacji Programu Pomoc Żywnościowa FEAD.

                            Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

 

1. Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016 .

 

2. Zestaw na Podprogram 2016 artykułów spożywczych obejmuje:

 • makaron jajeczny,
 • ryż biały,
 • herbatniki,
 • mleko UHT,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający
 • groszek z marchewką,
 • fasola biała,
 • koncentrat pomidorowy,
 • powidła śliwkowe,
 • gulasz wieprzowy z warzywami,
 • filet z makreli w oleju,
 • szynka drobiowa,
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy.

 

3. Odbiór żywności:

Po podpisaniu umowy diecezjalny koordynator Programu FEAD 2016 skontaktuje się z Parafią telefonicznie i powiadomi o terminie odbioru bądź transportu żywności z magazynu do Parafii. Żywność wydawana jest co miesiąc.

 

4. Kryterium dochodowe:

Z tej formy pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby, których dochody nie przekraczają:

 • 951 zł – osoba samotna
 • 771 zł – dochód na jednego członka w rodzinie

Aby otrzymać paczkę żywnościową należy uzyskać z Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiednie skierowanie.

5. Dane kontaktowe:

Centrala Caritas Diecezji Kaliskiej

ul. Prosta 1a

62-800 Kalisz

tel: 62 75736 83

www.kalisz.caritas.pl

kalisz@caritas.pl

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 dla jednej osoby obejmuje:

 • MAKARON 5KG= 10 sztuk
 • RYŻ 5KG= 5 sztuk
 • HERBATNIKI 2KG= 10 sztuk
 • MLEKO 9L= 9 sztuk
 • GROSZEK Z MARCHEWKĄ 3,20KG=    8 sztuk
 • FASOLA 3,20 KG= 8 sztuk
 • KONCENTRAT 1,28KG= 8 sztuk
 • POWIDŁA 1,20KG= 4 sztuk
 • GULASZ WIEPRZOWY 4,25KG= 5 sztuk
 • FILET Z MAKRELI 1,36KG= 8 sztuk
 • SZYNKA DROBIOWA 2,70KG= 9 sztuk
 • CUKIER 4KG= 4 sztuk
 • OLEJ 4L= 4 sztuk

 

Galeria