« Wróć

SKC - Gimnazjum w Opatówku

Dziękuję, grazia, danke, merci...

 

            Dla członków Szkolnego Koła Caritas ten rok szkolny był bardzo pracowity. Szczęśliwie wolontariuszy jest wielu, dzięki czemu praca nie jest uciążliwa. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy swoimi pomysłami, działaniami wspomóc potrzebujących, nie tylko w wymiarze lokalnym. Dziękujemy również wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze działania, wspomogli nas, bądź wiernie wspierali.

Spośród wielu akcji, których się podjęliśmy najbardziej cieszą nas kampania społeczna „#1/1#10#10”, zbiórka używanego obuwia „Pozytywne działanie – butów dawanie”, „Jabłko za uśmiech”, impreza środowiskowa dla dzieci „Wszyscy święci balują w niebie...”, pomoc najuboższym poprzez „Szlachetna Paczka – dar serca” i „Wigilijne sianko”, wielkanocna zbiórka żywności, udział w zbiórce złotówek „Kilometry dobra”, a także zbiórka jednorazowych pieluszek i artykułów higienicznych dla niemowląt pt.: „Pielucha dla malucha”.

            Dbaliśmy nie tylko o potrzeby materialne, ale również duchowe. Czynnie włączaliśmy się w przygotowanie spotkań dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, rekolekcji szkolnych, a także prowadzenie nabożeństw czy ewangelizacjach na liturgii z udziałem dzieci i młodzieży. Niektórzy spośród nas czynnie włączają się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.

            W tym roku szkolnym przyjęliśmy również z rąk ks. Jacka Andrzejczaka, Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej, legitymacje członka SKC. Wielu z nas uczestniczyło w Diecezjalnym Spotkaniu członków Szkolnych Kół Caritas, a Ela i Magda wzięły udział w warsztatach „Kreatywność w pracy wolontariusza” organizowanych przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

            Organizowaliśmy spotkania formacyjne, wyjazdy na czuwania modlitewne dla młodzieży na Górze Krzyża k. Kobylej Góry, Polach Lednickich k. Gniezna. Wyjeżdżaliśmy do kina na seanse takiej jak „Ziemia Maryi”, „Karolina” o błogosławionej Karolinie Kózkównej. Uczestniczyliśmy w Kongresie Eucharystycznym w statio poświęconym organizacjom i stowarzyszeniom charytatywnym.

            Udało się nam również opracować ulotkę reklamującą nasze koło, które dzięki uprzejmości p. Doroty Skinder trafiły do tegorocznych szóstoklasistów.

            Zakończenie roku stało się okazją do pożegnań i podziękowań wolontariuszom z klas trzecich, którzy opuszczą progi naszej szkoły. Na koniec, przy wsparciu naszych opiekunów, urządziliśmy ognisko, gdzie zrelaksowani witaliśmy zasłużone wakacje.

 

 

„Pielucha dla malucha”

 

            Ostatnim działaniem podjętym w tym roku szkolnym, przez wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Elżbiety Kołomeckiej i ks. Jacka Krzemińskiego była zbiórka jednorazowych pieluszek, środków higienicznych dla niemowląt i środków finansowych na ten cel dla dzieci z Domu Ochrony Życia Poczętego prowadzonego przez siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego w Odolanowie.

            W akcję włączyła się Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego, Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów, Punkt Charytatywny przy parafii p.w. NSPJ i Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego pod opieką Ojców Jezuitów.

            Końcowy wynik zbiórki przerósł nasze oczekiwania. W sumie zebrana została kwota w wysokości 4761,36 zł i dary o wartości ok. 500 zł. Ze względu na tak dużą hojność darczyńców postanowiliśmy wspomóc również działalność ochronki dla dzieci polskich Sybiraków prowadzoną przez siostry Służebniczki w Angarsku na Syberii. Przekazaliśmy na środki zebrane w Opatówku - 556,93 zł.

            Oprócz darów zebranych w lokalnym środowisku zakupiliśmy także jednorazowe pieluszki i środki higieniczne dla niemowląt za 1503,65 zł i wraz z kwotą 2660,65 zł przekazaliśmy siostrom prowadzącym Dom Ochrony Życia Poczętego w Odolanowie. Siostry aktualnie przeprowadzają niezbędny remont jednego z budynków należących do ośrodka i każda pomoc jest przyjęta z ogromną wdzięcznością. Dom Ochrony Życia Poczętego jest w całości utrzymywany z darów serca ludzi dobrej woli. Obecnie w ośrodku przebywa dziewięć dziewcząt i kobiet wraz dwanaściorgiem dzieci.

            Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób włączyły się w tę akcję i ją wspomogły. Dziękujemy p. Mateuszowi Przyjaznemu, dyrektorowi szkoły podstawowej i pracownikom szkoły, a w szczególności p. Bożenie Binkowskiej za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki na terenie szkoły. Dziękujemy p. Jadwidze Miluśce – Stasiak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z pracownikami, za pomoc w akcji. Wdzięczni jesteśmy również ks. proboszczowi Władysławowi Czamarze za nagłośnienie akcji w kościele parafialnym i p. Krystynie Kołomeckiej, odpowiedzialnej za Punkt Charytatywny, za przekazane dary.

            Dziękujemy Ojcom Jezuitom za zgodę na zbiórki do puszek po celebracji Mszy Świętych i krótkie słowo do wiernych w trakcie ogłoszeń, a także ciepłe przyjęcie naszych wolontariuszy.

            Dziękujemy za każdy dar, ponieważ dzielić się z potrzebującymi, to najlepsza inwestycja.

 

Galeria