« Wróć

Służba Więzienna na rzecz społeczności lokalnej

Pod tą nazwą, 9 października 2017r., na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu UAM, odbyła się konferencja naukowa

Konferencję organizował  Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Wśród wykładowców znaleźli się przedstawiciele świata akademickiego i artystycznego, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, opieki społecznej, pracownicy oraz funkcjonariusze Służby Więziennej.   Prelegenci podejmowali tematy, które dotyczyły między innymi konieczności uspołeczniania systemu resocjalizacji skazanych  (prof. zw.dr hab.Wiesław Ambrozik) czy przygotowanie skazanych do pełnienia ról społecznych na przykładzie Zakładu Karnego w Krzywańcu (por. Ewa Igiel i kpt. Ewelina Adamska).  Wśród wystąpień znalazły się te podejmujące kwestię  pracy społecznej osób pozbawionych wolności na rzecz społeczności lokalnej (mgr Justyna Urbaniak i dr Dariusz Dębicki). 

Tytuł konferencji daje sposobność podziękowania Aresztowi Śledczemu w Ostrowie Wielkopolskim za wieloletnią współpracę z Caritas Diecezji Kaliskiej tym, samym za ogrom pracy jaką skazani wykonują nieodpłatnie pomagająć naszej Caritas zajmują się pracami porządkowymi, konserwatorskimi, ogrodniczymi, drobnymi naprawami sprzętu i angażują się charytatywnie w podejmowane przez nas działania.

 Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim  kpt. Waldemarowi  Zarembie  za podjętą współpracę, życzliwośc i wsparcie. Dziękujemy   za wiele podejmowanych inicjatyw współpracy,  poświęcony  czas i zaangażowanie Wychowawców Oddziału Zewnętrzengo Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. W sposób szczególny za owocną współpracę dziękujemy por. Milenie Garcarek.

 

 

Galeria