« Wróć

Szkolne Koło Caritas "Podaj dalej" w Ostrowskim Centrum Pomocy Caritas

19 czerwca 2018 roku uczniowie klasy IV g wraz z wychowawcą udali się do Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas na spotkanie z pracownikami w/w instytucji: p. Aurelią Gabryszak - psycholog/ terapeuta, p. Marleną Pawlak - pedagog oraz kierownikiem księdzem Michałem Wysotą. Wśród uczniów klasy są dzieci działające w Szkolnym Kole Wolontariatu „Podaj dalej”. Głównym założeniem działalności Caritas jest niesienie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i doraźny, duchowy, materialny. Warsztaty miały na celu uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia. Podczas zajęć uczestnicy w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze nabyli  umiejętność nazywania uczuć, radzenia sobie ze stresem, poznali swoje mocne strony charakteru oraz wzmocnili samoocenę. Podczas tych zajęć dzieci budowały obraz swojej rodziny, otworzyły się emocjonalnie. Terapeutka do każdej z osób zwróciła się indywidualnie dając wsparcie oraz poradę. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek.

Tekst za:: U. Kupczyk

 

Galeria