« Wróć

Oferta pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej


Zatrudnimy osobę na stanowisko wychowawcy w placówce
opiekuńczo-wychowawczej (znajdującej się w okolicach Kalisza) na umowę
zlecenie, z możliwością przedłużenia współpracy.

Wymagania niezbędne:
-wykształcenie wyższe (minimum studia licencjackie) na kierunku
pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na
innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną,
pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo na dowolnym kierunku, uzupełnione
studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o
rodzinie lub resocjalizacji;
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z
pełni praw publicznych;
-umiejętność planowania pracy;
-kreatywność;
-otwartość,
-umiejętność pracy zespołowej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:
pow.ostrowkaliski@caritas.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.