« Wróć

Pomóz nam pomagać. Zamień Twój 1% na miłość.

 

Caritas Diecezji Kaliskiej zwraca się  z prośbą o wykorzystanie możliwości odpisania 1% podatku na rzecz Diecezjalnej Caritas.Caritas w naszej diecezji niesie m.in. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, podejmuje szereg działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. Wspiera osoby bezdomne, i te które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Prowadzi Stacje Opieki, Jadłodajnie, Schroniska dla bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej, Świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, Punkty konsultacyjne w których można uzyskać pomoc prawną, psychologiczną i terapeutyczną.

Caritas Diecezji Kaliskiej składa wyrazy serdecznego podziękowania wszystkim, którzy przekazują 1% podatku na rzecz Caritas. Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i wsparcie pomocy niesionej przez Caritas osobom najbardziej potrzebującym. 
 

Galeria