« Wróć

Wyniki Konkursu "Jesteśmy, chcemy, pomagamy"

PROTOKÓŁ

z posiedzenia jury dotyczącego rozstrzygnięcia

konkursu „Jesteśmy, checemy, pomagamy”.

organizowanego przez Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu

z dnia 04.12.2014

 

Komisja konkursowa w składzie

  1. Ks. Jacek Andrzejczak – Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej
  2. Pani Małgorzata Puchalska – Radio ESKA
  3. Pan Mariusz Kulczeko – Agencja Reklamowa W47 w Kaliszu

 Po obejrzeniu filmików komisja konkursowa powołana przez organizatora w myśl zasad regulaminowych dokonała kwalifikacji filmików nadesłanych na konkurs.

W konkursie wzięły udział Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne i Zespoły Szkół

 Łącznie wpłynęło 6 filmików.

 Jury postanowiło przyznać nstępujące nagrody w kategorii

 szkoła podstawowa

 I Miesjce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jarocinie „Pomagamy tu i tam”

 w kategorii gimnazja:

 I Miesjce: Gimnazjum w Odolanowie „Pomocna Dłoń”

 II Miejsce: Gimnazjum Nr 10 w Kaliszu „Radość pomagania”

 III Miejsce: Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu „Jesteśmy chcemy pomagamy”

 w kategorii zespoły szkół

 I Miesjce: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Pomocny Ekonomik”

 II Miejsce: Zespół Gimnazjum i Zasdanicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie Jesteśmy chcemy pomagamy”

 Organizator: Caritas Diecezji Kaliskiej

Galeria