« Wróć

Łączy ich pasja pomagania. SKC Opatówek...informacje z terenu

A za nami…

Ten rok szkolny od swojego początku obfituje w różnorodność zadań. Wiele z nich założyliśmy w swoim planie. A z niektórymi mierzymy się na miarę naszych możliwości na bieżąco. W ramach organizacji koła poprzez głosowanie powołaliśmy zarząd, głównie z klas gimnazjalnych. Prezesem koła została Gabrysia  (3a), wiceprezesem Karolina  (3b), sekretarzem Nikola  (3d), Julia  (3b), a skarbnikiem Julita  (3b). W skład koła wchodzą osoby z klas gimnazjalnych, a także siódmych i ósmych z szkoły podstawowej. Co tygodniowe spotkania w szkole, praca w domu, podział na sekcje zadaniowe, spotkania formacyjne, zaowocowały konkretnymi działaniami.

Wrzesień rozpoczęliśmy udziałem w rekolekcjach prowadzonych przez wspólnotę Magnificat z Kalisza i ośrodek Sun Sport w Giewartowie pt.: „Niebo jest w nas”.

Z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, rozprowadzaliśmy przy kościele parafialnym, za dowolną ofiarą zakładki do książek. Dochód z nich przeznaczyliśmy na dofinansowanie wyjazdu na dwunastogodzinne rekolekcje podczas „Stadionu Młodych” na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Osiemnastu członków naszego koła przeszło eliminacje konkursowe w projekcie „Aktywny wolontariat” realizowanym przez Fundację „Inicjatywa dla Opatówka”.

Włączyliśmy się w organizację uroczystości przyjęcia sakramentu Bierzmowania przez absolwentów gimnazjum.

Przygotowaliśmy i współprowadziliśmy nabożeństwa różańcowe w ramach Dnia Papieskiego i Tygodnia misyjnego w parafii.

Rozprowadzaliśmy w szkole cegiełki, Fundacji „Pomóż i ty”, z których dochód przeznaczony jest na zakup specjalistycznych rowerów dla dzieci z porażeniem mózgowym. A także kartki świąteczne wykonane przez niepełnosprawnych artystów, wspomagając tym samy realizację ich pasji.

Rozpoczęliśmy całoroczną akcję „Korkobranie”, czyli zbiórkę plastikowych nakrętek, na potrzeby rozwojowe naszej niepełnosprawnej koleżanki Julii domagały i wyjazd wakacyjny dzieci ze świetlicy terapeutycznej Caritas diecezji kaliskiej.

Powołaliśmy sekcję ewangelizacyjną i medialną promującą dobre wartości i działalność wolontaryjną wśród naszych koleżanek i kolegów.

Nasza opiekunka, pani Elżbieta, uczestniczyła w spotkaniu opiekunów Szkolnych Kół Caritas w siedzibie organizacji, gdzie dzielono się doświadczeniami, pomysłami i realizowanymi w szkołach projektami.

Załączamy kilka zdjęć nawiązujących do powyższych działań:)

Członkowie Szkolnego Koła Caritas

Szkoła w Opatówku

 

Galeria