« Wróć

KONKURS GRANTOWY CDK 2017

Caritas Diecezji Kaliskiej ogłasza konkurs grantowy dla Szkolnych Kół Caritas. Sfinansowane zostaną projekty promujące działania wolontarystyczne w ramach działalności Szkolnych Kół Caritas na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, jak i działania skierowane do osób potrzebujących (rodziny wielodzietne, dzieci, ubodzy, bezdomni, bezrobotni, chorzy, niepełnosprawni).Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu 1.000 zł. Projekt musi zostać zrealizowany w okresie od 18.04 do 20.05.2017R., i rozliczony do 5 czerwca 2017r.

Aby, wziąć udział w konkursie należy złożyć wypełniony wniosek wraz z kosztorysem (druki do pobrania na stronie Caritas Diecezji Kaliskiej: www.kalisz.caritas.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 3.04.2017 (w tym dniu dokumenty muszą znajdować się w biurze Caritas Diecezji Kaliskiej). Wnioski zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową do 7.04.2017 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Caritas, gdzie dostępny jest również regulamin konkursu. 

UWAGA. Kwota grantu nie może być bezpośrednio przekazana w formie wsparcia finansowego dla osób trzecich.

Udział w konkursie mogą brać wyłącznie Szkolne Koła Caritas .  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrali Caritas Diecezji Kaliskiej

tel. 62 757 36 83.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Galeria