« Wróć

Informacje bieżące listopad 2016

INFORMACJE BIEŻĄCE

STRONA INTERNETOWA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY FACEBOOK

Przypominamy o możliwości nadsyłania zdjęć i artykułów o podejmowanych działaniach. Każda z przesłanych informacji zamieszczona zostaje na stronie internetowej bądź profilu facebook

www.kalisz.caritas.pl

 https://www.facebook.com/wolontariat.kalisz.caritas

 Materiały w postaci tekstu i zdjęć można przesyłać na adres kalisz@caritas.pl

 

     RADIO RODZINA

Przypominamy o cyklicznych audycjach Caritas w Radiu Rodzina „POMÓŻ NAM  POMAGAĆ”. Jest możliwość nagrania wcześniej programu z udziałem Wolontariuszy  i Opiekuna, gdyby zrodził się jakiś pomysł audycji, przedstawienie działań podejmowanych przez dane SKC to możemy działać w tym zakresie Zainteresowane SKC prosimy  tylko o kontakt!

    

      LEGITYMACJA WOLONTARIUSZA   

            

Legitymacje można pobrać w centrali caritas, są one bezpłatne, możemy je również po otrzymaniu zamówienia przesłać pocztą.

 

Zaproszenie dla Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kaliskiej

PRACOWNIE TWÓRCZE

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem zaprasza serdecznie dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kaliskiej do uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach w ramach codziennego funkcjonowania placówki. Młodzież szkolna może uczestniczyć w zajęciach wraz z osobami niepełnosprawnymi na poszczególnych pracowniach: ogrodniczej, technicznej, artystycznej, krawieckiej, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego. Podczas takich zajęć młodzież wspólnie z uczestnikami Warsztatu wykonuje proponowane przez instruktora określone wytwory rękodzieła, które może po spotkaniu zabrać na pamiątkę. Po skończonych zajęciach na wszystkich czeka poczęstunek. Dotychczasowe doświadczenia pokazują zasadność takich działań. Dzieci nie tylko obserwują funkcjonowanie osób niepełnosprawnych z bliska, ale proponowana forma zajęć pozwala na aktywne zaangażowanie i nawiązanie kontaktu z tymi osobami. Umożliwia to przełamywanie swoich uprzedzeń, lęków, a także społecznych stereotypów funkcjonujących w obiegowych opiniach. Grupy nie powinny przekraczać 20 osób. Przewidziany czas rozpoczęcia to godz.10:00, a czas zakończenia 12:30.

 Zainteresowane grupy mogą zgłaszać się osobiście:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem

ul. Katowicka 10

63-604 Baranów

lub telefonicznie pod numerem: 62 78-18-782

 

XI OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK-POMAGAM”, w tm roku    odbędzie się w dniach 9 i 10 grudnia, w Kaliszu, Jarocinie, Kępnie, Ostrowie Wielkopolskim, Koźminie, Krotoszynie, Błaszkach. Zbiórka zostanie przeprowadzona w sklepach sieci BIEDRONKA Zaintersowane SKC pomocą w przeprowadzeniu zbiórki w sklepach (udział Wolontariuszy) prosimy o kontakt do 29 listopada - Magda 627573683

Nr zgłoszenia zbiórki:2016/3871/OR  

TYTKA CHARYTATYWNA

Caritas Diecezji Kaliskiej zaprasza do udziału w akcji przedświątecznej pod hasłem „TYTKA CHARYTATYWNA". Akcja polega na wypełnieniu papierowej „tytki” artykułami spożywczymi lub środkami czyszczącymi (które powinny być zapakowane w osobną reklamówkę). Na papierowej torbie, zawarta jest cała prosta idea tej akcji: „Tytka Charytatywna” - Zabierz i wypełnij artykułami spożywczymi! Proponujemy przeprowadzenie zbiórki w miesiącu grudniu, w terminie dogodnym dla Państwa. Zebrana żywność w formie paczek może zostać przekazana do caritas bądź wytypowanym rodzinom przez pedagoga na terenie danej szkoły.

 

„KARTKI ŚWIĄTECZNE to propozycja wykonania kartek świątecznych (przed nami Boże NarodzenieJ), które Caritas przekaże podopiecznym Zakładu Karnego w Kaliszu, by osadzeni mogli wysłać kartki swoim bliskim. Z informacji uzyskanych od funkcjonariuszy Służby Więziennej w Kaliszu inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób osadzonych. SKC, które włączą się w te działania proszone są o przekazanie wykonanych kartek do 10 grudnia br.

 

BROBLEM NIEWIELKI ODKRĘCIĆ NAKRĘTKĘ Z BUTELKI!

Akcja zbiórki nakrętek w szkole może trwać praktycznie cały czas.

 

1. „Zakręcone wakacje” – nakrętki przekazujemy podopiecznym świetlicy socjoterapeutycznej Samarytanin, dzieciaki wraz z wychowawcami zbierają fundusze na wakacyjny wyjazd.

 

2. Pomoc dla Lury

Jesteśmy w kontakcie z rodzicami dziewczynki, którym przekazujemy nakrętki. Laura urodziła się z rozszczepem kręgosłupa na odcinku krzyżowo-lędźwiowym, wodogłowiem oraz stopą końsko-szpotawą. Zebrane nakrętki pomagają pozyskać sprzęt ortopedyczny.

 

KONKURS GRANTOWY

Caritas Diecezji Kaliskiej przygotowuje Konkurs Grantowy, który ogłoszony zostanie na początku 2017r. . Zamierzamy dofinansować projekty skierowane do osób potrzebujących (rodziny wielodzietne, dzieci, ubodzy, bezdomni, bezrobotni, chorzy, niepełnosprawni). W ramach działalności Szkolnych Kół Caritas.

 

Warto już teraz podjąć ten temat z Wolontariuszami. BURZA MÓZGÓW

Opracowanie wstępne:

1. Nazwa zadania

2. Adresacji projektu

3. Miejsce realizacji

4. Cele zadania

5. Opis zadania

 

 

 

Galeria