« Wróć

Informacje bieżące dla Opiekunów SKC listopad 2017

 Drodzy Opiekunowie Szkolnych Kół Caritas

Dziękujemy za pomoc w organizacji tegorocznej Akcji Tornister Pełen Uśmiechów – dzięki Waszej pomocy mogliśmy kolejny raz pomóc dzieciom radośnie rozpocząć nowy rok szkolny.

Przed nami kolejny rok wspólnych działań! Przekazujemy informacje bieżące dotyczące działań podejmowanych przez Caritas Diecezji Kaliskiej, gorąco zachęcamy do włączenia się w proponowane inicjatywy, oczywiście w miarę możliwości. Jednocześnie DZIĘKUJEMY za wszystkie podejmowane inicjatywy i działania.

Dziękujemy za wsparcie i udział akcji -

„KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA” - Wrześniowe obchody dni kromki chleba to włączenie się  w zbiórkę żywności, w sklepach sieci Biedronka w Kaliszu, Krotoszynie, Błaszkach. Podczas zbiórki żywności, która odbyła 19 września, zebrano prawie 600 kg żywności. Przygotowano 85 paczek i przekazano osobom starszym, samotnym. W ramach dni kromki chleba zorganizowana została akcja pieczenia chleba: w każdej z naszych placówek pracownicy, wolontariusze i podopieczni podjęli trud własnoręcznego wypieku bochenków. Odbyła się także sztafeta chlebowa wśród Urzędników odpowiedzialnych za pomoc społeczną.

 

INFORMACJE BIEŻĄCE, PLANOWANE DZIAŁANIA

 

1. „TYTKA CHARYTATYWNA” – akcja w którą Caritas Diecezji Kaliskiej włączy się po raz IV polega na wypełnieniu papierowej „tytki” artykułami spożywczymi. Tytki zostaną przekazane potrzebującym w formie paczek świątecznych. Proponujemy przeprowadzenie zbiórki w miesiącu grudniu, w terminie dogodnym dla Państwa. Zebrana żywność w formie paczek może zostać przekazana do caritas bądź wytypowanym rodzinom przez pedagoga na terenie danej szkoły.

 

Tegoroczną akcję „Tytki charytatywnej” rozpocznie koncert w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 10 listopada, tydzień przed ogłoszonym przez papieża Franciszka Światowym Dniem Ubogich. Zakończenie akcji ponownie będzie miało charakter artystyczny w formie koncertu kolędowego, który odbędzie się w Poznaniu. Koncerty pokaże Telewizja Polska. Caritas Polska włącza się w akcję koordynując kampanię promocyjną.

 

 

 

2. „KARTKI ŚWIĄTECZNE” to propozycja wykonania kartek świątecznych (przed nami Boże NarodzenieJ), które Caritas przekaże podopiecznym Zakładu Karnego w Kaliszu, by osadzeni mogli wysłać kartki swoim bliskim. Z informacji uzyskanych od funkcjonariuszy Służby Więziennej w Kaliszu inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób osadzonych. SKC, które włączą się w te działania proszone są o przekazanie wykonanych kartek do 10 grudnia br.

 

  1. WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Środki uzyskane ze świec przeznaczone są na letni wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach oraz na pomoc edukacyjną

 

 

4. XIII OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK-POMAGAM”,   odbędzie się w dniach 8 i 9 grudnia, w Kaliszu, Jarocinie, Kępnie, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie, Błaszkach. Zbiórka zostanie przeprowadzona w sklepach sieci BIEDRONKA, w godzinach od 15.00 do 20.00 w piątek oraz w sobotę od 10.00 do 20.00. Zainteresowane SKC pomocą w przeprowadzeniu zbiórki w sklepach (udział Wolontariuszy) prosimy o kontakt do 27 listopada.

5. PRACOWNIE TWÓRCZE

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem zaprasza serdecznie dzieci   i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kaliskiej do uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach w ramach codziennego funkcjonowania placówki. Młodzież szkolna może uczestniczyć w zajęciach wraz z osobami niepełnosprawnymi na poszczególnych pracowniach: ogrodniczej, technicznej, artystycznej, krawieckiej, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego. Podczas takich zajęć młodzież wspólnie z uczestnikami Warsztatu wykonuje proponowane przez instruktora określone wytwory rękodzieła, które może po spotkaniu zabrać na pamiątkę. Po skończonych zajęciach na wszystkich czeka poczęstunek. Dotychczasowe doświadczenia pokazują zasadność takich działań. Dzieci nie tylko obserwują funkcjonowanie osób niepełnosprawnych z bliska, ale proponowana forma zajęć pozwala na aktywne zaangażowanie i nawiązanie kontaktu z tymi osobami. Umożliwia to przełamywanie swoich uprzedzeń, lęków, a także społecznych stereotypów funkcjonujących w obiegowych opiniach. Grupy nie powinny przekraczać 20 osób. Przewidziany czas rozpoczęcia to godz.10:00, a czas zakończenia 12:30.

 

Zainteresowane grupy mogą zgłaszać się osobiście:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem

ul. Katowicka 10

63-604 Baranów

lub telefonicznie pod numerem: 62 78-18-782

 

6. Konkurs Zacznij działać! Włącz się w wolontariat

Młodzi Przyjaciele!

Chcemy pokazać światu Wasz zapał i pragnienie zmiany świata na lepsze. Zapraszam Was do głębszego odkrywania wspólnych wartości opartych na miłosierdziu. Pokażmy całej Polsce młodych wolontariuszy Caritas i zaangażowanie w dzieła miłości.

Każdego z Was zapraszam do realizacji zadania pn. „Zacznij działać!”, które polega na stworzeniu praktycznych materiałów promocyjnych o dobroczynności. Kilkuosobowe zespoły wolontariuszy mogą zaprezentować swoje sposoby działania i przez to przekazać innym zachętę mówiąc „Zacznij działać!”. Wyrażajcie swój entuzjazm i szlachetność serca w tym świadectwie, które Caritas ogłosi całemu światu, aby powiedzieć ludziom niezdecydowanym: „Zacznij działać!”.

Caritas Polska na zakończenie zadania spośród uczestników akcji „Zacznij działać!” zaprosi na początku  2018 roku wybrane zespoły wolontariuszy wraz z opiekunami na warsztaty wolontariatu do Rzymu i spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

Regulamin „Zacznij działać „

http://wolontariat.caritas.pl/zacznij-dzialac-wlacz-sie-w-wolontariat/

KARTY INFORMACYJNE SKC

 

W związku z tym, że SKC działają w perspektywie jednego roku szkolnego, ważna jest dla nas aktualizacja bazy danych. Bardzo prosimy wszystkich opiekunów, którzy jeszcze nie przesłali nam karty informacyjnej na rok 2017/2018,
o wypełnienie formularza i odesłanie go do nas najpóźniej do 30 listopada ! (formularz stanowi załącznik do informacji bieżących)

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych   szkoleniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  Bazę merytoryczną do prowadzenia szkoleń stanowi opracowany przez grupę ekspertów program, którego przygotowanie zostało poprzedzone ogólnopolskim, dwuetapowym badaniem potrzeb w szkołach wszystkich typów.  Program uwzględnia aktualną wiedzę naukową i praktyczną z zakresu psychologii,   w szczególności psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej  i powstał we współpracy ze specjalistami z zakresu psychiatrii, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i socjologii. W ramach programu zostały  przygotowane m.in. arkusze obserwacji ucznia oparte na modelu biopsychospołecznym oraz bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne dla czterech bloków tematycznych:

  1. Depresje
  2. Samobójstwa
  3. Zaburzenia odżywiania
  4. Samouszkodzenia

Wszelkie informacje o szkoleniach dostępne są na stronie:

www.zdrowaszkola.org.pl

 

INFO MEDIA

 

         STRONA INTERNETOWA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY FACEBOOK

Przypominamy o możliwości nadsyłania zdjęć i artykułów o podejmowanych działaniach. Każda z przesłanych informacji zamieszczona zostaje na stronie internetowej bądź profilu facebook

                 https://www.facebook.com/wolontariat.kalisz.caritas

Materiały w postaci tekstu i zdjęć można przesyłać na adres kalisz@caritas.pl

lub   mglinkowska@caritas.pl

 

RADIO RODZINA

Przypominamy o cyklicznych audycjach Caritas w Radiu Rodzina „POMÓŻ NAM  POMAGAĆ”. Jest możliwość nagrania wcześniej programu z udziałem Wolontariuszy   i Opiekuna, gdyby zrodził się jakiś pomysł audycji, przedstawienie działań podejmowanych przez dane SKC to możemy działać w tym zakresie Zainteresowane SKC prosimy tylko o kontakt!

 

 W kwestii bieżącej działalności SKC i akcji podejmowanych przez Caritas Diecezji Kaliskiej w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości,  uprzejmie proszę o kontakt tel. 627573683

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Galeria