« Wróć

CARITAS POLSKA OGŁASZA KONKURS

 

 

Caritas Polska ogłasza konkurs „SIEDMIU WSPANIAŁYCH WOLONTARIATU CARITAS”, który kierowany jest do wolontariuszy ze Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas oraz Centrów Wolontariatu ze wszystkich diecezji. Zadanie polega na zaprezentowaniu aktywności wolontariackiej w ramach struktur Caritas.

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa: od 1 czerwca do 30 listopada 2015 r.

Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu aktywności wolontariackiej w ramach struktur Caritas. Na pracę tę składają się:

- przygotowanie jeden raz w miesiącu sprawozdania z działalności wolontariackiej,

- prowadzenie bloga, w którym wpisy na temat działań należy umieszczać dwa razy w tygodniu.

Konkurs potrwa sześć miesięcy, a uczestnicy winni dokumentować swoje działania łącznie przez trzy następujące po sobie miesiące.

Na laureatów czeka 7 tabletów multimedialnych. !

Sprawdź szczegóły oraz regulamin konkursu na www.wolontariat.caritas.pl

Galeria