« Wróć

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem rozpoczął swoją działalność 1 marca 2012 roku.

Ośrodek świadczy pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych. Ośrodek jest wyposażony w ok. 30 całodobowych miejsc pobytu, który może trwać do 3 miesięcy, a w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych Kierownik POIK może wyrazić zgodę na przedłużenie pobytu.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
 • przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej,
 • zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte kryzysem, poprzez usunięcie zagrożenia lub izolację,
 • diagnoza sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie, by zapewnić im kompleksową pomoc,
 • wzmacnianie pozytywnych stron osoby (rodziny) w danej sytuacji.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy usługi w zakresie:
 • całodobowego schronienia dla osób będących w kryzysie,
 • konsultacji psychologicznych,
 • porad prawnych,
 • pomocy socjalnej,
 • pomocy pedagogicznej,
 • grup wsparcia.

 

Z miejsc w Ośrodku mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowia lub życia klienta jak i innych osób przebywających w placówce. Do Ośrodka nie przyjmuje się osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

Mieszkańcy Ośrodka mają do dyspozycji:
 • pokoje hostelowe,
 • wyposażoną kuchnię oraz jadalnię,
 • sanitariaty,
 • pokój zabaw dla dzieci.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem - więcej informacji

 

Biuro Ośrodka jest czynne od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

Hostel Ośrodka jest czynny całą dobę

we wszystkie dni tygodnia

również w niedziele i święta

Kontakt:

Caritas Diecezji Kaliskiej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem

ul. Katowicka 10, 63 – 604 Baranów

tel. 609 046 049

e – mail: osrodek.slupia@caritas.pl