« Wróć

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Aniołów Stróżów

Placówka działa od 04.09. bieżącego roku. Placówka przygotowana jest na przyjęcie 14 dzieci    w wieku od 10 do 18 roku życia. W określonych przypadkach do placówki mogą trafiać dzieci młodsze. W placówce zatrudnieni są wychowawcy oraz psycholog, którzy podejmują się opieki  i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Maksymalny, 3 miesięczny, w niektórych przypadkach 6 miesięczny, pobyt dziecka w placówce pozwala na podjęcie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w pieczy zastępczej lub w rodzinie adopcyjnej. Dzieciom przebywającym w placówce zapewnia się przede wszystkim zabezpieczenie w sytuacji kryzysowej  i traumatycznej, opiekę, wychowanie, wyżywienie, rozwój, pomoc specjalistów a także możliwość edukacji w lokalnych szkołach. W budynku placówki znajdują się 4 sypialnie, 2 pokoje świetlicowe, jadalnia, aneks kuchenny, łazienki, sala edukacyjna, a także pomieszczenia biurowe i gospodarcze.

Osoba do kontaktu:

Pani Marta Gałach

tel.535 556 440
Adres e-mail: pow.ostrowkaliski@caritas.pl