« Wróć

Dom św. Franciszka Schronisko dla bezdomych mężczyzn

 Podstawowym celem udzielanej przez nas pomocy jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej podejmowanych dla bezdomnych mężczyzn będących w stanie kryzysu poprzez:

-zapewnienie schronienia oraz wsparcia

- diagnozę sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób poszkodowanych by zapewnić im kompleksową pomoc

- stałą współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów naszych podopiecznych

- na terenie Schroniska podejmujemy  działania rehabilitacyjno- terapeutyczne. Działania te polegają  na motywowaniu do leczenia odwykowego, wsparciu w utrzymaniu abstynencji, prowadzeniu grupy edukacyjno – terapeutycznej oraz pomocy w znalezieniu pracy i samodzielnego mieszkania.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Urzędu Miejskiego w Kaliszu.