« Wróć

Zaangażuj się na lato!Wolontariat Przedborów Akcja Letnia

Wakacyjna Akcja Caritas nie może odbyć się bez Wolontariuszy. Wyjazd na wakacje jest czasem, kiedy nasi najmłodsi podopieczni choć na chwilę mogą zapomnieć o smutkach dnia codziennego. Zależy nam, aby czas spędzony na koloniach, był dla naszych dzieci czasem pełnym radości, poznawania drugiego człowieka, nauki, ale przede wszystkim beztroskiej zabawy. Jeśli dysponujesz czasem – pomóż nam pomagać.

Jeśli chcesz i możesz ofiarować swój czas, wiedzę oraz spędzić osiem dni na letnich koloniach zapraszamy do współpracy.

Caritas Diecezji Kaliskiej każdego roku organizując kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, do włączenia się w akcję zaprasza  Wolontariuszy, którzy pełnią funkcję wychowawców, kadry medycznej oraz osób, które pomagają w przygotowaniu akcji.

 

 "POMÓŻ NAM POMAGAĆ"

JEŚLI  tylko chcesz zrobić coś, czego nie robią inni, jeśli  tylko masz 8 wolnych dni w czasie wakacji…

Jeśli chcesz podarować trochę siebie innym ludziom to...

Jest to ZAPROSZENIE właśnie dla CIEBIE!

ZAPRASZAMY Cię do tego, abyś został/została WOLONTARIUSZEM na obozie socjoterapeutycznym dla dzieci prowadzonym

przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

ANIOŁ STRÓŻ

W tym roku zaplanowaliśmy dwa 8-dniowe turnusy. Dzieci potrzebują opieki kogoś dorosłego, dlatego każda grupa  ma swojego wychowawcę-wolontariusza

Wychowawca jest ich Aniołem Stróżem!!!

Ta praca to WOLONTARIAT.

Miejsce:

Przedborów, to mała wieś, oddalono ok. 30 km od Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza

 

Sprawy organizacyjne…

Obóz jest zlokalizowany przy lesie…

Dzieci i Wolontariusze śpią w osobnych namiotach i domkach mieszkalnych, na łóżkach…

Obóz posiada sanitariaty (łazienki, prysznice) oraz fantastyczną! Jadalnię

Zajmujemy się dziećmi przez cały czas!!!

W planie dnia jest zawsze

Msza święta,

Zajęcia socjoterapeutyczne

 Wykonanie zadania dnia,

 Pogodny wieczór, zabawny integracyjne lub film

 

Kto może być wychowawcą?

  Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

  1. spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

  2. ukończyła 18 lat;

  3. posiada wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);

  4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej  przewodnika,  przodowników  turystyki  kwalifikowanej,  instruktorów  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu).

  • kandydat na wychowawcę kolonijnego  dzieci i młodzieży jest zobowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację (zaświadczenie o niekaralności) z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Ze względów organizacyjnych zwracamy się do Wychowawców z prośbą,o potwierdzenie  (telefoniczne) chęci udziału w Akcji Letniej do 25 maja i przesłanie deklaracji uczestnictwa (formularz kontaktowy). Opiekunowie przyjeżdżają dzień wcześniej  tak aby lepiej móc przygotować się do turnusu.

Terminy:

TURNUS I       08.07 – 15.07.2017

TURNUS II      17.07 – 24.07.2017

 

 W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt  z biurem Caritas Diecezji Kaliskiej  pod   nr telefonu 062/757-36-83, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,

e-mail kalisz@caritas.pl

 PLIKI DO POBRANIA

 

 

Galeria