« Wróć

Wakacyjna Akcja Caritas - Przedborów 2019

 

Już niebawem wakacyjne S.O.S. – czyli Samodzielne Odkrywanie Siebie!!

Caritas Diecezji Kaliskiej w ramach "Akcji Letniej 2019” zaplanowała wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat, który organizowany będzie w formie jednego 10-dniowego turnusu w Przedborowie.

Naszym uczestnikom zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie (pokoje i namioty), osobno ulokowane kabiny z natryskami i sanitariaty. Zapewniamy ubezpieczenie oraz opiekę wykwalifikowanych opiekunów.

Tegoroczny program zajęć to wiele nowości artystycznych, m.in.: Grafitowe Szaleństwo, Guzikomania – czyli całodniowa zabawa z guzikiem – guzik artystycznie, guzik plastycznie i guzik muzycznie!! Dodatkowo ART CRAFT and MUSIC czyli zajęcia plastyczne metodą decoupage oraz muzyczny CupSong, zajęcia fotograficzne i taneczne. Oprócz artystów planujemy odkryć również nowych, małych kucharzy na zajęciach kulinarnych. Ponownie jak w latach ubiegłych, przewidujemy prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, które umożliwią integrację grupy, rozwijanie kompetencji społecznych i pozytywne wzmacnianie zdolności emocjonalnych u dzieci, które potrzebują większego wsparcia z zewnątrz.

Każdego dnia uczestniczymy we Mszy św. Dzieci spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, gdzie opiekunowie wykazując wiele inwencji twórczej organizują np. różnego rodzaju rozgrywki sportowe (korzystając między innymi z boiska do piłki nożnej i siatkówki), spacery po lesie. Jednak największą atrakcją jest basen znajdujący się na terenie Ośrodka "Pascha".

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że dzieci przekonują się w trakcie trwania turnusu, że dzień bez komputera, telewizora, telefonu komórkowego nie jest dniem straconym. Istotną formą wychowawczą jest także wykonywanie przez dzieci różnych zadań związanych z życiem obozu, a więc pomoc w stołówce, prace porządkowe, przygotowywanie wspólnych wieczorków.

Turnus odbędzie się w terminie: 04.07-13.07.2019r.

Zasady rekrutacji:

Na kolonie przyjmowane są przede wszystkim dzieci z rodzin objętych opieką Parafialnego Zespołu Caritas, przyparafialnej grupy charytatywnej lub innych instytucji działających na rzecz dzieci.

Uczestnikami turnusu wakacyjnego mogą być dzieci w wieku od 10 do 14 lat z terenu diecezji kaliskiej, których sytuacja rodzinna, finansowana lub społeczna uniemożliwia ich rodzicom zorganizowanie im wypoczynku letniego. W turnusie mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice zadeklarują, że będą przeżywać czas odpoczynku na zasadach regulaminu i programu realizowanego przez Caritas Diecezji Kaliskiej. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną dzieci z rodzin najuboższych, które nie uczestniczyły dotąd w turnusach wakacyjnych Caritas.

Prosimy Koordynatorów w parafiach o rozpoznanie potrzeb i podanie wstępnej  rezerwacji miejsc do 23 maja 2019 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc Parafia może zgłosić max. 15 uczestników.

 

 Rezerwacja miejsc nastąpi po przesłaniu skanu deklaracji ilości uczestników na adres mailowy akcjaletnia2019@gmail.com do dnia 23 maja.

Po tym terminie deklaracji nie przyjmujemy. Z powodu ograniczonej liczby miejsc dodatkowym kryterium rezerwacji jest kolejność zgłoszeń.

Po zakwalifikowaniu uczestników, organizator prześle pocztą karty kwalifikacyjne (kartę kwalifikacyjną musi mieć każde dziecko), które należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca do Centrali Caritas Diecezji Kaliskiej – ul. Prosta 1a w Kaliszu (pocztą lub osobiście).

Zgłoszenie osób chętnych do wyjazdu na letni wypoczynek następuje tylko przez Księży Proboszczów lub Koordynatorów wyznaczonych w Parafiach. (Turnus ma ograniczoną ilość miejsc-decyduje kolejność zgłoszeń.)

Transport dzieci organizuje parafia.

Czekamy na zgłoszenia!

Kontakt pod numerem telefonu: 508 790 927  - p. Aleksandra koordynator

Galeria