« Wróć

Wakacyjna Akcja Caritas. Przedborów 2018. Turnusy kolonijne

 UWAGA! REKRUTACJA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Już niebawem wakacje! Caritas Diecezji Kaliskiej w ramach  "Wakacyjnej Akcji Kolonijnej" 2018  zaplanowała wypoczynek letni, dla dzieci i młozieży w wieku 9-16 lat, który organizowany będzie w formie dwóch 8 - dniowych trunusów w Przedborowie.

Zapewniamy dzieciom wyżywienie, zakwaterowanie (domki i namioty),osobno są ulokowane kabiny z natryskami i sanitariaty. Zapewniamy  ubezpieczenie oraz opiekę wykwalifikowanych opiekunów. Tegoroczny program wakacyjny ponownie jak w latach ubiegłych  przewiduje prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, które umożliwią integrację grupy, rozwijanie kompetencji społecznych i pozytywne wzmacnianie zdolności emocjonalnych u dzieci, które potrzebują większego wsparcia z zewnątrz, ramowy program zajęć obejmował będzie wiele aktywności twórczych.   W czasie trwania turnusu oprócz zaplanowanych zajęć, każdego dnia uczestniczymy we Mszy św. ,   dzieci spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, gdzie opiekunowie wykazując wiele inwencji twórczej organizują np. różnego rodzaju rozgrywki sportowe (korzystając między innymi z boiska do piłki nożnej i siatkówki), spacery po lesie. Jednak największą atrakcją  jest basen znajdujący się na terenie Ośrodka "Pascha".  Z satysfakcją możemy stwierdzić, że dzieci przekonują się w trakcie trwania turnusu, że dzień bez komputera, telewizora, telefonu komórkowego nie jest dniem straconym. Istotną forma wychowawczą jest także wykonywanie przez dzieci różnych zadań związanych z życiem obozu, a więc pomoc w stołówce, prace porządkowe, przygotowywanie wspólnych wieczorków. 

 

Turnusy odbęda się w następujących terminach:

I turnus 16.07 - 23.07

II turnus 25.07 - 01.08

 

Zasady rekrutacji:

  1. Na kolonie przyjmowane są przede wszystkim dzieci z rodzin objętych opieką Parafialnego Zespołu Caritas, przyparafialnej grupy charytatywnej lub innych instytucji działających na rzecz dzieci.
  2. Uczestnikami turnusów wakacyjnych mogą być dzieci w wieku od 9 do 16 lat z terenu diecezji kaliskiej, których sytuacja rodzinna, finansowana lub społeczna uniemożliwia ich rodzicom zorganizowanie im wypoczynku letniego.
  3. W turnusach mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice zadeklarują, że będą przeżywać czas odpoczynku na zasadach regulaminu i programu realizowanego przez Caritas Diecezji Kaliskiej
  4. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną dzieci z rodzin najuboższych, które nie uczestniczyły dotąd w turnusach wakacyjnych Caritas.

 

Prosimy  koordynatorów w parafiach o rozpoznanie  potrzeb i  podanie  wstępnej  deklaracji  rezerwacji miejsc do 31 maja 2018 roku. 

Czekamy na zgłoszenia!

Kontakt Centrala Caritas Diecezji Kaliskiej tel. 627573683 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

 Po telefonicznej  rezerwacji miejsc należy dostarczyć do Centrali Caritas, ul. Prosta 1a w Kaliszuj ANKIETĘ UCZESTNIKÓW  w nieprzekraczalnym terminie  do  6 czerwca.

Zgłoszenie osób chętnych do wyjazdu na letni wypoczynek  następuje tylko przez Księży Proboszczów, lub Koordynatorów wyznaczonych w Parafiach, każdy z dwóch turnusów ma ograniczoną ilość miejsc-decyduje kolejność zgłoszeń!!!)

Karta kwalifikacyjna, którą musi mieć każdy uczestnik turnusu wakacyjnego, zostanie przekazana w odpowiedniej ilośći koordynatorowi parafialnemu.

Transport dzieci organizuje Parafia.

 

 

Galeria