« Wróć

UKRAINA W PROGRAMIE RODZINA RODZINIE

UKRAINA W PROGRAMIE RODZINA RODZINIE

 

Główny cel: Wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej przez okres 12 miesięcy,
Czas realizacji pilotażu: 12 miesięcy (formuła 6+6) październik 2022 – wrzesień 2023,

Rezultat: Co najmniej 500 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej otrzyma comiesięczne wsparcie finansowe,

 - Wysokość wsparcia na osobę: 2220 UAH / miesięcznie ~ 325 PLN,

 - Maksymalna wysokość wsparcia na rodzinę (maks. 4 osoby): 8880 UAH ~ 1300 PLN (dla porównania minimalna pensja na Ukrainie wynosi 6500 UAH),

 - Jeśli rodziny będą mniej liczne (2- ,3-osobowe), liczba rodzin objętych wsparciem będzie wyższa.

Charakterystyka grupy docelowej: rodziny wielodzietne, kobiety karmiące i jako głowa rodziny, osoby starsze i niepełnosprawne, obszary wiejskie i trudnodostępne, bezpieczeństwo lokalowe w tym rodziny wewnętrznie przesiedlone (IDPs), doświadczenie bezpośrednich skutków działań wojennych.

REJESTRACJA ONLINE:

https://rodzinarodzinie.caritas.pl/

KROKI:

https://rodzinarodzinie.caritas.pl/parafie/

Po poprawnej rejestracji opiekun z Caritas Polska skontaktuje się najszybciej jak to możliwe.

 

FORMULARZ PAPIEROWY - wypełniony formularz prosimy odesłać na
adres Caritas Polska, ul. Towarowa 25a, 00-847 Warszawa z
dopiskiem na kopercie REJESTRACJA RR UKRAINA lub wysłać skan albo zdjęcie na maila parafie@caritas.org.pl tytułem REJESTRACJA
RR UKRAINA.

Galeria

Pliki do pobrania