« Wróć

Rozstrzygnięcie Konkursu grantowego dla Szkolnych Kół Caritas

 

 

 

 

Protokół posiedzenia komisji konkursowej z dnia 07.04.2017r.

 

KONKURS GRANTOWY DLA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

 

Miejsce:
Biuro Caritas Diecezji Kaliskiej, ul. Prosta 1a, 62-800 Kalisz

 

Skład komisji:

Ks. Jacek Andrzejczak

Honorata Kaczmarek

Karolina Mikołajczyk

 Caritas Diecezji Kaliskiej ogłosiła konkurs grantowy dla Szkolnych Kół Caritas. Sfinansowaniu podlegały projekty promujące działania wolontariackie w ramach działalności Szkolnych Kół Caritas na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, jak i działania skierowane do osób potrzebujących (rodziny wielodzietne, dzieci, ubodzy, bezdomni, bezrobotni, chorzy, niepełnosprawni).

 Komisja Konkursowa w drodze postępowania konkursowego uznała, że 3 oferty spełniły warunki i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz zostały pozytywnie ocenione.

W związku z powyższym postanowiono wesprzeć finansowo następujące projekty:

  Szkolne Koło Caritas /Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie,

„Pomagamy-wygrywamy” kwota dofinansowania 955,00zł

 

Szkolne Koło Caritas /Gimnazjum Jana Pawła II w Mikorzynie

Piknik integracyjny – „Przez modlitwę i zabawę zbliżamy się doskonale” kwota dofinansowania 954,99 zł

 

 

Szkolne Koło Caritas /Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

„Wycieczka integracyjna z niepełnosprawnymi” kwota dofinansowania 995,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia umów na realizację niniejszych projektów  zostaną bezpośrdenio

przekazane Opiekunom SKC odpowiedzialnym za ich realizację.

 

 

Galeria