« Wróć

Program żywienia dzieci Kulczyk Foundation pn. „Żółty talerz”

 Caritas Diecezji Kaliskiej rozpoczęła realizację Programu Żółty Talerz. Pomysłodawcą i koordynatorem tej kampanii społecznej jest Kulczyk Foudation, która do współpracy zaprosiła największe organizacje charytatywne: Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Banki Żywności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. W ramach programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation, przeznaczyli 4 miliony złotych na realizację czterech strategicznych celów w perspektywie 12 miesięcy:

1.    Zwiększenie liczby żywionych dzieci.
2.    Poprawę jakości i intensywności żywienia.
3.    Aktywizację lokalnych społeczności wokół żywienia dzieci.
4.    Zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych.

Bardzo ważną ideą programu jest mówienie o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”.

Caritas Diecezji Kaliskiej Programem Żółty Talerz objęła kilka placówek wsparcia dziennego: Świetlica socjoterapeutyczna Caritas w Kaliszu ul .Stawiszyńska 20 , oraz świetlica socjoterapeutyczna w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kard.M. Ledóchowskiego 6, inne. Dzieci każdego dnia otrzymają posiłek, najczęściej w  postaci ciepłego dania. W przygotowanie żywienia zaangażowane zostały placówki Caritas, a także społeczności lokalne. Planujemy do wspólnych warsztatów kulinarnych zaprosić rodziców i pedagogów, aby zdrowe, właściwe żywienie dzieci stało się troską dorosłych.

Realizacja Żółtego Talerza trwa od października 2018 do sierpnia 2019 r. W tym okresie planujemy objąć wsparciem 200 dzieci w naszych placówkach, dla których przygotujemy łącznie około 36 tys. posiłków.

Należy podkreślić, że Caritas Kaliska od początku swej działalności obejmuje wsparciem dzieci poprzez żywienie w , świetlicach oraz poprzez pomoc żywnościową w postaci paczek przekazywanych rodzinom. Udział w programie Żółty Talerz  pozwoli zwiększyć zakres świadczonej każdego dnia pomocy na rzecz dzieci.

 

Informacje o programie: www.zoltytalerz.pl

 

Galeria