« Wróć

Nowe auto dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

Dnia 19.09.2019 roku na WTZ w Słupi pod Kępnem odbyło się uroczyste przekazanie busa, zakupionego dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON. W uroczystości udział wzięli uczestnicy WTZ z pracownikami a także przedstawiciele władz powiatu - starosta R. Kieruzal wraz z zastępcą, panią A. Śniegocką, zastępca dyr. PCPR w Kępnie, pani B. Kosędka.

Kluczyki osobiście wręczyła pani   M. Maląg, prezes PFRON. Całość uroczystości dopełniło poświecenie nowego nabytku przez dyr. Caritas ks. J. Andrzejczaka.

 

Tekst i zdjęcia: Monika Balcer

Galeria