« Wróć

Możesz pomóc innym. Wolontariat Akcja Letnia i nie tylko

Jeśli lubisz współpracować z ludźmi, masz odrobinę wolnego czasu (który chcesz wykorzystać w pożyteczny sposób) lub po prostu chciałbyś zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia - WOLONTARIAT to coś dla Ciebie!  W naszej świetlicy czekają na Was dzieci, którym możecie pomóc w odrabianiu lekcji, poprowadzić dowolne ciekawe zajęcia, podzielić się swoją pasja lub po prostu spędzić z nimi czas.

 Letnia Akademia Samodzielności może to coś dla Ciebie?

JEŚLI  tylko chcesz zrobić coś, czego nie robią inni, jeśli  tylko masz 8 wolnych dni w czasie wakacji…

Jeśli chcesz podarować trochę siebie innym ludziom to...

Jest to ZAPROSZENIE właśnie dla CIEBIE!

ZAPRASZAMY Cię do tego, abyś został/została WOLONTARIUSZEM na letnim obozie  dla dzieci przygotowywanym przez naszą Caritas

ANIOŁ STRÓŻ

W tym roku zaplanowaliśmy dwa 8-dniowe turnusy. Dzieci potrzebują opieki kogoś dorosłego, dlatego każda grupa  ma swojego wychowawcę

Wychowawca jest ich Aniołem Stróżem!!!

 

Sprawy organizacyjne…

Obóz jest zlokalizowany przy lesie…

Dzieci i Wolontariusze śpią w osobnych namiotach i domkach mieszkalnych, na łóżkach…

Obóz posiada sanitariaty (łazienki, prysznice) oraz fantastyczną! Jadalnię

Zajmujemy się dziećmi przez cały czas!!!

W planie dnia jest zawsze

Msza święta,

Zajęcia w grupach

Wykonanie zadania dnia,

Pogodny wieczór, zabawny integracyjne

 

 

 

Kto może być wychowawcą kolonijnym

Wychowawcą wypoczynku może być osoba:
1) niekarana (posiadająca informację o niekaralności wydaną z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie, jeżeli została jednocześnie zatrudniona na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności);
2) pełnoletnia;
3) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);
4) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób ze wskazanym wykształceniem pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym oraz osób, które tytuł trenera i instruktora sportu uzyskały przed dniem 23 sierpnia 2013 r.).
Kwalifikacje wychowawcy wypoczynku
1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo, wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

 Zasady uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

 

Ze względów organizacyjnych zwracamy się z prośbą   o potwierdzenie (telefoniczne) chęci udziału w Akcji Letniej jako opiekun do 31 maja i przesłanie deklaracji uczestnictwa  najpóźniej do 11  czerwca 2018r.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Centralą Caritas Diecezji Kaliskiej

ul. Prosta 1a w Kaliszu od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00

kontakt tel. 627573683

kontakt e-mail 

INFORMUJEMY, IŻ KURS KWALIFIKACYJNY DLA WYCHOWAWCÓW ORGANIZUJE CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI W PLESZEWIE.

NAJBLIŻSZY KURS ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 25 i 26  MAJA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 795410028

 

 

Galeria