« Wróć

Mediacje szkolne i rówiesnicze. Szkolenie dla Opiekunów Szkolnych Kół Caritas 23 listopada 2019

Serdecznie zapraszamy nauczycieli/opiekunów SKC/ i nie tylko do udziału w szkoleniu z mediacji szkolnych.  Szkolenie odbędzie się 23 listopada w Kaliszu w godz. od 9.00 do 16.00 w Ośrodku Caritas, ul. Gajowa 60-62.

W ramach ramowego programu spotkania zaplanowano również część poświęconą działalności koordynatorów Szkolnych Kól Caritas.      

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzająće udział w szkoleniu.

Prosimy przesłać zgłoszenie do dnia 20 listopada drogą elektroniczną lub pocztową na adres:

kalisz@caritas.pl

Korespondencyjnie na adres:

Caritas Diecezji Kaliskiej

ul. Prosta 1a

62-800 Kalisz

 Mediacje szkolne, rówieśnicze i oświatowe, obejmujące następującą problematykę:

 1. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 2. Procedury rozstrzygania i rozwiązywania konfliktów ( sąd, arbitraż, negocjajcje, mediacje, facylitacje).
 3. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rówieśniczych, szkolnych
  i oświatowych:
 4. Specyfika mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
 5. Specyficzna funkcja i zadania mediatora w mediacjach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
 6. Rola mediatora w mediacjach konfliktów rówieśniczych, szkolnych
 7. i oświatowych.
 8. Obszary zastosowań mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych
  i oświatowych.
 9. Udział i rola rodziców/opiekunów prawnych w mediacji, współpraca mediatora z nimi.
 10. Etapy mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
 11. Dokumentacja prowadzona i przygotowywana przez mediatora.
 12. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych
  w szkole.
 13. Sieć współpracy szkół pracujących metodą mediacji

    Specjalistyczne warsztaty (symulacje mediacji) kształtujące umiejętności:

1.    Prowadzenie posiedzeń wstępnych – informacyjnych, wspólnych oraz spotkań na osobności.

2.    Analiza konfliktu objętego mediacją, umiejętność stawiania diagnozy i hipotezy.

3.    Umiejętność stosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji.

4.    Praca z emocjami stron, przełamywanie impasu w mediacji.

5.    Przygotowania dokumentacji niezbędnej w mediacjach rówieśniczych: sprawozdania, wnioski, ugody. 

 

Szkolenie poprowadzą :

Magdalena Pęczkowska – naczyciel, mediator Polskiego Centrum Mediacji

Katarzyna Telega – pedagog, mediator Polskiego Centrum Mediacji

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt :)627573683

Galeria