« Wróć

Szkolenie z mediacji rówieśniczej odbyło się 23 listopada 2019

Alternatywną metodą dla tradycyjnych sposobów rozstrzygania sporów jest mediacja. Z doświadczeń szkół, które już wprowadziły mediację, jako metodę rozwiązywania konfliktów szkolnych wiemy, że przynosi ona trwałe korzyści i daje ogromną satysfakcję zarówno uczestnikom konfliktu jak i mediatorom prowadzącym sprawy.

Mediacje szkolne, rówieśnicze i oświatowe, poruszono  następującą problematykę:

 1. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 2. Procedury rozstrzygania i rozwiązywania konfliktów ( sąd, arbitraż, negocjajcje, mediacje, facylitacje).
 3. Procedury prowadzenia mediacji w sprawach rówieśniczych, szkolnych
  i oświatowych:
 4. Specyfika mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
 5. Specyficzna funkcja i zadania mediatora w mediacjach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
 6. Rola mediatora w mediacjach konfliktów rówieśniczych, szkolnych
 7. i oświatowych.
 8. Obszary zastosowań mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych
  i oświatowych.
 9. Udział i rola rodziców/opiekunów prawnych w mediacji, współpraca mediatora z nimi.
 10. Etapy mediacji w konfliktach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych.
 11. Dokumentacja prowadzona i przygotowywana przez mediatora.
 12. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych
  w szkole.
 13. Sieć współpracy szkół pracujących metodą mediacji

    Specjalistyczne warsztaty (symulacje mediacji) kształtujące umiejętności:

1.    Prowadzenie posiedzeń wstępnych – informacyjnych, wspólnych oraz spotkań na osobności.

2.    Analiza konfliktu objętego mediacją, umiejętność stawiania diagnozy i hipotezy.

3.    Umiejętność stosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji.

4.    Praca z emocjami stron, przełamywanie impasu w mediacji.

5.    Przygotowania dokumentacji niezbędnej w mediacjach rówieśniczych: sprawozdania, wnioski, ugody. 

 

Szkolenie poprowadziły :

Magdalena Pęczkowska – naczyciel, mediator Polskiego Centrum Mediacji

Katarzyna Telega – pedagog, mediator Polskiego Centrum Mediacji

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w skoleniu, opiekunom SKC, nauczycielom, pedagogom  szkolnym.  To był bardzo dobry czas.

Galeria