« Wróć

Grant Dom Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Kaliskiej

 

Dom Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa ul. Klonowa 2, 98-270 Złoczew informuje, że korzystał z grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.