« Wróć

Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Caritas Diecezji Kaliskiej w dniu 26 maja 2022 r. podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w celu realizacji pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ w ramach projektu:
„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” POWER 2014 -2020

 

Celem wprowadzenia standardów jest:

  • Podniesienie jakości i skuteczności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej
  • Przyjęcie prawa do samostanowienia uczestników WTZ za kluczową zasadę działania warsztatów na każdym etapie pobytu
  • Wzmocnienie prozatrudnieniowej roli WTZ
  • Ujednolicenie metod działania na etapie diagnozy, tworzenia i realizacji indywidualnego programu rehabilitacji (IPR) oraz oceny postępów uczestników
  • Wzmocnienie współpracy WTZ z otoczeniem
  • Podniesienie kwalifikacji kadry merytorycznej WTZ

 

Dzięki udziałowi w projekcie Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem mógł ubiegać się o środki finansowe na doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji zgodnie z wypracowanymi standardami. Na to zadanie otrzymaliśmy 65 000,00 zł.

 

W ramach projektu otrzymaliśmy także następujące wsparcie:

– nieodpłatne szkolenia dla kadry WTZ przygotowujące do testowania Standardów

– narzędzie informatyczne na potrzeby przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej uczestników WTZ

– wsparcie doradców wdrożeniowych Partnerów projektu oraz specjalisty ds. mechanizmów wsparcia

Galeria