« Wróć

Akcja Letnia.Przedborów 2017 Informacje organizacyjne

UWAGA! NABÓR UCZESTNIKÓW NA LETNI WYPOCZYNEK ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY - LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

 

Wakacyjna Akcja Caritas skierowana jest do dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz niezamożnych, które nie mogą sobie pozwolić na zapewnienie wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania. Chcemy im w tym pomóc, by dzieci po wakacjach mogły z radością opowiadać rówieśnikom o swoich przeżyciach.

Wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat realizowany będzie w formie dwóch 8-dniowych turnusów. 

Zapewniamy dzieciom wyżywienie, zakwaterowanie (domki i namioty) ubezpieczenie oraz opiekę wykwalifikowanych opiekunów. Tegoroczny program wakacyjny ponownie jak w latach ubiegłych  przewiduje prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, które umożliwią integrację grupy, rozwijanie kompetencji społecznych i pozytywne wzmacnianie zdolności emocjonalnych u dzieci, które potrzebują większego wsparcia z zewnątrz, ramowy program zajęć obejmował będzie wiele aktywności twórczych.   Z satysfakcją możemy stwierdzić, że dzieci przekonują się w trakcie trwania turnusu, że dzień bez komputera i telewizora nie jest dniem straconym. Istotną formą wychowawczą jest także wykonywanie przez dzieci różnych zadań związanych z życiem obozu, a więc pomoc w stołówce, prace porządkowe, przygotowywanie wspólnych wieczorków.  

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE Organizacyjne

TERMINY:

I TURNUS 08.07-15.07.2017r.

II TURNUS 17.07-24.07.2017r.

 

Zgłoszenie dzieci na letni wypoczynek (wiek: 9-16 lat) następuje tylko przez Księży Proboszczów, lub Koordynatorów wyznaczonych w Parafiach, przez pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i kierowników świetlic środowiskowych.

W terminie do 20 maja 2017 roku należy zarezerwować liczbę miejsc dla danej parafii telefonicznie (każdy z dwóch turnusów ma ograniczoną ilość miejsc-decyduje kolejność zgłoszeń!!!)

  Centrala Caritas tel. 627573683 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 14.00

 Po telefonicznym zgłoszeniu i rezerwacji miejsc należy niezwłocznie dostarczyć drogą pocztową lub elektroniczną  LISTĘ ZGŁOSZENIOWĄ UCZESTNIKÓW (plik do pobrania) na podstawie której dokonana zostanie rekrutacja!

 

  1. Karty kwalifikacyjne będą do pobrania w biurze caritas w Kaliszu, przekazane będą po zakwalifikowaniu uczestników na letni wypoczynek w odpowiedniej ilości koordynatorom odpowiedzialnym za organizację wyjazdu wakacyjnego.

  2. Wypełnione karty kwlifikacyjne wraz ze wszystkimi podpisami dostarczamy do centrali caritas w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca
  3. Szczegółowe informacje organizacyjne otrzymają koordynatorzy przy pobraniu kart.

    W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Centralą Caritas Diecezji Kaliskiej,

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 tel. 62 757 36 83

 

 

Galeria