« Wróć

10 lat działalności Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.Królowej Jadwigii w Jarocinie

8 czerwca 2018 r.

Okazja dziś do świętowania niecodzienna, dzień uroczysty i jakże ważny dla całej społeczności naszej szkoły. Zebraliśmy się najpierw na mszy św., a teraz w murach naszej szkoły, żeby uczcić patronkę, św. królową Jadwigę, ale też świętować 10-lecie Szkolnego Koła Caritas. Tych dwóch powodów do świętowania oddzielić nie sposób. Wpatrzeni w sylwetkę naszej wielkiej patronki staramy się kontynuować jej dzieło.

Właśnie taką potrzebę poczuła przed dziesięciu laty ówczesna katechetka, ś.p. pani Zofia Podemska. Zwróciła się ona do pani dyrektor Anny Niestrawskiej z prośbą o powołanie organizacji charytatywnej w szkole. Pomysł został zaakceptowany i dzięki wsparciu pani dyrektor spłynął na ręce ks. Sławomira Grześniaka, ówczesnego dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej, który w grudniu 2008 roku powołał 1. w Diecezji Szkolne Koło Caritas działające w naszej szkole. Uroczysta inauguracja miała miejsce 12 maja 2009 roku. Właśnie tego dnia nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich przez ks. Sławomira Grześniaka i ks. Dariusza Matusiaka. Opiekunem koła została jego pomysłodawczyni, pani Zofia Podemska, osoba ciepła, życzliwa, serdeczna, ale też ambitna i niespokojnego ducha. To pod jej czujnym okiem koło kształtowało się, nabierało form, podejmowało kolejne działania. Dzięki wsparciu pani dyrektor Niestrawskiej i życzliwości ks. Matusiaka, który roztoczył opiekę duchową nad wolontariuszami, koło nabierało rozpędu i rozszerzało swoją działalność. W szkole pojawiły się kiermasze kartek i ozdób świątecznych, w marketach zbiórki żywności dla potrzebujących. Pani Zosi nie dane było doczekać jubileuszu, odeszła niedawno, ale dzieło, które podjęła przetrwało i nadal się rozwija. Przejęła je i od kilku lat kontynuuje pani Krystyna Marcinkowska przy życzliwym wsparciu obecnej pani dyrektor, Agaty Musioł i z pomocą grupy nauczycieli. Dzięki jej zaangażowaniu działalność koła jest różnorodna, wszechstronna i bogata pod względem form i sposobów działania. Wolontariusze biorą udział w nabożeństwach, procesjach, festynach, przedstawieniach, konkursach i zbiórkach. Działalność w SKC uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Praca w SKC kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi, a jednocześnie pomaga w odkrywaniu własnych talentów i umiejętnym ich rozwijaniu. Akcje charytatywne przeprowadzane są nie tylko na terenie szkoły, ale swym zasięgiem obejmują środowisko lokalne. Do najważniejszych należą: zbiórki żywności w Biedronce i przygotowywanie paczek na święta dla potrzebujących rodzin, współpraca z parafią i sprzedaż kartek świątecznych, ozdób gipsowych i figurek, wysyłanie kartek świątecznych dla Aresztu Karnego w Ostrowie Wielkopolskim, wyjścia do szpitala z okazji Dnia Chorego i Dnia Dziecka, akcja „Zapal znicz” polegająca na porządkowaniu grobów i sprzedaży zniczy na cmentarzu, kilkuletnia współpraca z obecnie już nieistniejącym Domem Dziecka w Dobieszczyźnie i przygotowywanie paczek na święta.

Aby wspierać rozwój talentów wśród uczniów, SKC organizuje konkursy i wystawy prac oraz włącza się w akcje ogólnopolskie, współpracuje także z fundacjami. Zebrane środki są przekazywane potrzebującym w różnej formie i na rozmaite cele, np. na wózek rehabilitacyjny, wyposażenie tornistrów, cegiełki na dom sierot w Betlejem, opatrunki, okulary dla Afryki, zabawki, książki dla pacjentów szpitali i wiele innych. Nie sposób wymienić wszystkie działania, które zostały podjęte w ramach SKC na przestrzeni 10 lat. Nie statystyki są tutaj istotne. Najważniejszy jest dla nas człowiek, jego serce, które zabije szybciej z wdzięczności za okazaną pomoc, jego ciepła dłoń, kiedy uściśnie naszą, uśmiech, który pojawi się na jego twarzy, a dawno już tam nie gościł, a może łzy ocierane ukradkiem, bo jeszcze jest ktoś obok, ktoś kto pamięta… To są najpiękniejsze dary, jakie otrzymujemy w zamian. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy przywracać wiarę w drugiego człowieka, że zastąpiliśmy słowa „Człowiek człowiekowi wilkiem” słowami „Człowiek człowiekowi Bogiem”.

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wspierają nasze dzieła: pani dyrektor, Agacie Musioł za to, że nie odrzuca naszych pomysłów i zawsze możemy na nią liczyć, księdzu prałatowi, Dariuszowi Matusiakowi za życzliwość i umożliwienie przeprowadzania wielu działań na terenie parafii, nauczycielom angażującym się w zbiórki, rodzicom, którzy zawsze są z nami, zapewniają transport, aby wolontariusze mogli szczęśliwie dotrzeć na warsztaty, msze święte i akcje charytatywne, pracownikom Caritas Diecezji Kaliskiej, szczególnie pani Magdzie, która zawsze służy radą i pomoże rozwiązać każdy problem. Przede wszystkim jednak dziękujemy ofiarodawcom, uczniom naszej szkoły, ich rodzicom i wszystkim tym, którzy nie pozostali obojętni na nasze wołanie o pomoc. To Wy jesteście małymi źródełkami miłości i miłosierdzia rozlewającymi się szerokim strumieniem w naszej szkole i środowisku lokalnym. To dzięki Wam słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” nie są tylko pięknym cytatem, lecz testamentem, który wypełniamy każdego dnia.

 

 

Galeria

Pliki do pobrania