Czwartek, 24 VII 2014 ,  
Kingi, Krystyna, Michaliny

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Słupia
Ks. Skoniecki
Ks.  Damian Skoniecki

ul. Katowicka 10
63-648 Słupia pod Kępnem
e-mail:
osrodek.slupia@caritas.plCaritas Diecezji Kaliskiej jest właścicielem Budynku po internacie w Słupi k/Kępna od 30 września 2008, budynek został nabyty za 1% jego wartości. Młodzieżowy Ośrodek w Słupi k/Kepna to projekt placówki , która swoją opieką dydaktyczno– wychowawczą obejmie młodzież, mającą trudności w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rówieśniczym lub rodzinnym. Ośrodki
Ośrodek dla młodzieży - Słupia budynek
socjoterapii prowadzi od 2004 resort edukacji. Od chwili przejęcia
Ośrodek dla młodzieży - Słupia wewnatrz
placówek problemem jest duża liczba nieletnich oczekujących na umieszczenie oraz niewystarczająca liczba miejsc, aby na bieżąco realizować orzeczenia sądów rodzinnych o zastosowaniu wobec nieletniego umieszczenia w ośrodku. Ponadto większość młodzieżowych ośrodków socjoterapii udziela pomocy specjalistycznej wyłącznie w formie ambulatoryjnej, bez zapewnienia opieki całodobowej. W podejmowanych przez nas działaniach chcemy dołożyć wszelkich starań, aby młodzi ludzie, którzy trafią do Ośrodka, mieli stworzone optymalne warunki do samorozwoju. Obecnie jesteśmy na etapie adaptacji pomieszczeń, która nie byłaby możliwa bez życzliwości i dobroci wielu osób zaangażowanych w to dzieło.

Ks. Damian Skoniecki
intencjeogloszenia aktualnoscipliki
Wolontariat
jak zostac glowne cele propozycje
Akcje
Abba Pater
Programy
Skrzydła 1%
Projekty
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Słupia Dom Życia